Cariere

Resursele umane reprezintă cele mai valoroase (vitale) active ale companiei noastre, fie că sunt folosite individual și/sau colectiv, în vederea realizării obiectivelor organizaţionale, în armonie cu realizarea propriilor obiective.

Fiecare om este diferit faţă de altul, fiind caracterizat prin scopuri, motivaţii, interese, fiind format din experienţe şi valori pe care le-a acumulat sau format de-a lungul vieţii sale.

Ne propunem ca în organizaţia noastră să lucreze caractere umane bune, vizionare, iar munca să reprezinte un instrument de creare a unei identităţi proprii care să permită dezvoltarea poziţiei sociale şi evadarea din mulţime.

Posturi disponibile

Compania noastră este în permanentă căutare de persoane creatoare şi acordă o atenţie deosebită procesului de recrutare, astfel încât selecţia personalului să fie eficientă.

Vă rugăm să ne transmiteţi CV-ul dvs. împreună cu o scrisoare de intenţie la adresa de mail [email protected], indiferent dacă sunt sau nu posturi disponibile, iar dacă îndepliniţi condiţiile specifice nu vom ezita să vă selectăm, urmând să vă integrăm în unul dintre departamentele noastre.

Internship

Programul de internship INTARO presupune un contract de muncă cu perioadă determinată, este plătit (nu este un stagiu de practică impus de unităţile de învăţământ) şi se adresează studenţilor din anii terminali, masteranzilor sau absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare (fără experienţă), care doresc să fie îndrumaţi de către teamleaderi de business pentru trecerea mai uşoară la nivelul următor al vieţii şi presupune un stagiu între 2-6 luni, cu program de 4/6 ore, în cadrul căruia se pot familiariza cu mediul de muncă în cadrul unei companii de servicii pentru asigurări, oferindu-le totodată posibilitatea să participe la traininguri specializate de teorie.

În urma parcurgerii programului de internship veţi primi un feedback din partea noastră, iar acţiunea se poate materializa prin angajarea în cadrul organizaţiei noastre (dacă reprezentaţi plusul de valoare pe care îl căutăm) sau se pot elibera adeverinţe de internship care pot dovedi experienţa acumulată în vederea angajării în cadrul altor companii.

Vă rugăm să ne transmiteţi la adresa de mail [email protected]: CV-ul, Scrisoarea de intenţie privind accesarea programului de internship şi dovadă privind rezultatele academice bune.