Managementul daunelor

Intaro Insurance Services S.A. doreşte soluţionarea corectă şi rapidă a daunelor, respectiv plata cererilor temeinice, legale, dovedite, iar de aceea echipa tehnică utilizează în procesul de instrumentare daune, tehnologii informatice inovatoare, pentru:

  • managementul daunelor;
  • constatarea daunelor şi colectarea documentelor necesare instrumentării dosarului de daună;
  • comunicarea rapidă cu instituţiile statului (ASF, Poliţie, etc.), case de avocatură şi experţi tehnici;
  • analizarea dinamicii şi reconstituirea accidentului, privind stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului;
  • citirea, colectarea şi interpretarea erorilor generate de către sistemele electronice ale vehiculului;
  • accesarea soft-urilor profesionale pentru piese auto;
  • analizarea manualelor de service furnizate de către uzina producătoare pentru fiecare model de vehicul;
  • analizarea istoricului de întreţinere/daunalitate în reţelele reparatorilor autorizaţi;
  • analizarea vocală.

Servicii juridice, specializate în procese de asigurări

Serviciile juridice profesionale şi prompte sunt oferite de prestigioase case de avocatură din România – membri ai Baroului Bucureşti, care înţeleg businessul şi industria de asigurări şi care asistă în toate ramurile juridice de interes, inclusiv în dreptul civil şi în cel comercial, contencios administrativ, de arbitraj, mediere (sau alte tipuri alternative de soluţionare a litigiilor) şi fiscal, recuperarea debitelor (prin activităţi extrajudiciare şi judiciare) şi reprezentarea în instanţă în cadrul litigiilor.

Managementul produselor de asigurare şi al canalelor de vânzare

Intaro Insurance Services S.A. doreşte fructificarea potenţialului de afaceri pe care îl prezintă piaţa românească de asigurări prin optimizarea proceselor de subscriere şi administrarea portofoliului de clienţi printr-o evaluare eficientă şi prin cunoaşterea clienţilor profitabili. Realizarea acestor obiective are la bază construcţia unui plan de acţiuni cu toate elementele necesare: timp, resurse umane, materiale şi financiare.

Combaterea fraudei

Companiile de asigurări au menirea de a forma fonduri pe seama contribuţiilor mai multor persoane expuse anumitor riscuri, urmând să achite despăgubiri unui număr redus de persoane la o dată viitoare incertă, datorită faptului că au intervenit prejudicii urmare a riscurilor asigurate. Mulţi dintre asiguraţi asociază frauda în asigurări cu îmbogăţirea (care de cele mai multe ori se dovedeşte doar o tentativă de îmbogăţire ilicită), dar realitatea nu se rezumă doar la aceştia, ci capătă forme mult mai complexe, cu întindere la întreg procesul de asigurare: asigurători, reasigurători, brokeri şi agenţi.

Acest tip de infracţionalitate presupune un comportament strategic, care solicită aptitudini, planificare şi implică un risc caracterizat de preocuparea pentru interesele personale, indiferenţa faţă de interesul celorlalţi, având ca scop obţinerea de resurse materiale, hedonistice (prin plăcerea furnizată de activităţile infracţionale), cât şi simbolice (putere şi prestigiu).

Pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen (frauda în asigurări ocupă locul 2, după evaziunea fiscală, în topul infracţiunilor financiare) de pe urma căruia suferă, în primul rând, asiguraţii de bună credinţă (prin creşterea tarifelor de asigurări viitoare), folosim instrumente inovatoare, care nu permit nici un fel de toleranţe.

Customer care

Intaro Insurance Services S.A., prin intermediul unei infrastructuri informatice hardware-software performante şi personal înalt calificat, oferă suport profesional în relaţia cu clienţii, prin intermediul unui serviciu de Call Center cu un număr de contact unic (021.9110), acoperind activităţi de Customer Care şi Info Line.

Tratăm unic fiecare client şi îl asistăm, oferindu-i suport în timp real pentru orice problemă, nelămurire, solicitare sau informare, realizând totodată un istoric al interacţiunilor cu acesta, care permite o dezvoltare fructuoasă pentru relaţia viitoare pe termen mediu şi lung, care ne consolidează businessul.